foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nakon ratnih sukoba mine i druga ubojita sredstva ostaju dugo vremena aktivna i postaju okolišni problem, ograničavaju vodoopskrbu, onečišćuju vodotokove teškim metalima. Prisutno je odumiranje šuma, gubitak bioraznolikosti, kao i ograničenje korištenja poljoprivrednih površina te smanjenje prinosa do 50%. Štetne tvari iz mina su TNT, RDX kao karcinogene toksične tvari, teški metali od kojih živa, olovo i kadmij lako se bio akumuliraju u okoliš, a čak male doze imaju štetan učinak, koji se povećava s porastom koncentracije u vodi, tlu i dr.
      Vrijedni devetaši, učenici IX.a i IX.b odjela, kroz zajednički sat razrednog odjela održan 11.ožujka 2024.god.su se osvrnuli na negativne učinke mina i vatrenog oružja zaostalih iz rata na ljude i na okoliš. 
      Aktivno sudjelujući u radionici te pozorno prateći prezentaciju o minama te o postupanju pri odlasku u nepoznata područja ili pronalasku istih, donijeli su i neke zaključke: 
- ne ići u nepoznata područja,
- ne dirati vatreno oružje niti druge eksplozivne naprave,
- ne držati vatreno oružje u kućama,
- ne graditi samopouzdanje korištenjem istog na slavljima.