foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

      Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti su integralni dio odgojno-obrazovne strukture osnovne škole. Izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obveza u organizaciji škole i u njenim prostorima. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno-obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humane odnose među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do devetog razreda na početku školske godine. Izbor aktivnosti prepušten je svakom učeniku prema njegovom osobnom interesu, potrebi i mogućnostima. Svakako treba i roditelje učenika upoznati sa svrhom, vremenom, mjestom i načinom rada ovih aktivnosti u kojima njihova djeca sudjeluju.

Cilj izvannastavnih aktivnosti je obuhvatiti što veći broj učenika bez obzira na njihove  sposobnosti.

  1. VJERONAUČNA SEKCIJA

     1.1 ANDREA MALIĆ

  1. LITERARNO-DRAMSKA SEKCIJA

     2.1. MARIJA BJELOPERA

  1. DRAMSKA I RECITATORSKA SEKCIJA

     3.1. MARINA NJAVRO

  1. LIKOVNA SEKCIJA

     4.1. DORA MIHOLJEVIĆ

  1. EKO SEKCIJA

    5.1. ZDRAVKA MASLAĆ

    5.2. SANDRA MUSTAPIĆ

       6. KULTURNO – ZABAVNA SEKCIJA

   6.1. DRAŽENA PREVIŠIĆ

    6.2. MARIJANA ŠIMIĆ

       7. KREATIVNA GRUPA

    7.1. DRAŽENKA JOGUNICA

    7.2. KRISTINA ŠKOBO

    7.3. ANITA KRMEK

     7.4. INES RAIČ

     7.5. JOZO BRAĆ

     7.6. HELENA MATIĆ

     7.7. ŽELJKA BOGDANOVIĆ

     7.8. MARIJA MATUŠKO

     7.9. MARIJA KONCUL

   7.10. NIKOLINA OBAD

       8. SEKCIJA – NOGOMET

     8.1. MARIJANA ŠIMUNOVIĆ

       9. SEKCIJA –ODBOJKA

    9.1 JOSIP MATUŠKO

    10. DOMAĆINSTVO

  10.1.KATARINA SENTIĆ

    11. SEKCIJA IZ INFORMATIKE-ROBOTIKA

 11.1. ZORAN MATUŠKO

    12. ZBOR

  12.1. TOMISLAV SENTIĆ